ÜSTYAPI TALİMATLARI

  • Şanzıman Kodu ÜSTYAPI TALİMATLARI
  • Kontrol Tipi Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /vhosts/kozmaksan.com/http/wp-content/themes/core/single.php on line 239
  • Kullanılan Araçlar
  • Giriş / Çıkış
    Güç kw
    Tork (Nm)
    Çevrim Hızı

trucknology-generation

ÜSTYAPI TALİMATLARI

1. Kapsam ve Hukuki Anlaşmalar
1.1 Geçerlilik
1.2 Sorumluluk ve İzin Süreci
1.2.1 Ön Koşullar
1.2.2 Sorumluluk
1.2.3 Kalite Güvencesi
1.2.4 Onay
1.2.5 Dokümanların İbraz Edilmesi
1.2.6 İzinler
1.2.7 Ayıplı Mal Sorumluluğu
1.2.8 Ürün Sorumluluğu
1.2.9 Emniyet
1.2.10 Üstyapı ve Tadilat Firmalarının Talimatları
1.2.11 Aksesuarlar/Yedek Parçalar İçin Sorumluluk Sınırlaması
2. Ürün Tanımları
2.1 Aracın İşaretlenmesi, Tekerlek Formülü
2.1.1 Kapı Tanımı
2.1.2 Model Tanımı
2.1.3 Tekerlek formülü
2.1.4 Ek
2.2 Tip Numarası, Şasi Numarası, Araç Numarası, Temel Araç Numarası
2.3 Ticari Markaların Kullanılması
2.4 Sürücü Kabinleri
2.5 Motor Modelleri
3. Genel Teknik Temeller
3.1 Aksa aşırı yüklenme, tek tarafl ı yüklenme
3.2 Asgari ön aks yükü
3.3 Tekerlekler, Tekerlek Çevresi
3.4 İzin Verilen Arka Sarkıntı Uzunluğu
3.5 Teorik aks mesafesi, arka sarkıntı, teorik aks merkezi
3.6 Aks yükü hesaplaması ve tartım şekli
3.7 Üstyapı montajından önce ve sonra yapılacak kontrol, ayarlama ve bağlantı işleri
4. Araç Şasilerinin Değiştirilmesi
4.1 Şasi Malzemesi
4.1.1 Yardımcı Şasi Malzemesi
4.2 Korozyon koruyucu
4.3 Şaside Delik Delme, Perçinli ve Cıvatalı Bağlantılar
4.4 Şaside Değişiklik
4.4.1 Şaside Kaynak Yapma
4.4.2 Arka Sarkıntının Değiştirilmesi
4.4.3 Aks Mesafesi Değişiklikleri
4.5 Sonradan İlave Ekipman, Montaj Parçaları ve Aksesuar Montajı
4.5.1 Fabrikadan Teslimden Sonra İlave veya Daha Büyük Yakıt Depoları
4.6 Şaftlar
4.6.1 Tekli Mafsal
4.6.2 İki Mafsallı Şaft
4.6.3 Üç Boyutlu Şaft Düzeni
4.6.3.1 Şaft sistemi
4.6.3.2 Şaft Sistemindeki Kuvvetler
4.6.4 MAN Yürür Şasilerinin Transmisyonunda Şaft Yerleşim Düzenlerini Değiştirme
4.7 Tekerlek Formülünün Değiştirilmesi
4.7.1 Sicherheitsrelevante Baugruppen
4.8 Çeki Ekipmanları
4.8.1 Temel bilgiler
4.8.2 Römork Çeki Kancası, D Değeri
4.9 Çekiciler ve Kamyon/Çekici Araç Türünün Değiştirilmesi
4.10 Sürücü Kabini Değişiklikleri
4.10.1 Genel
4.10.2 Spoiler, Çatı Üstyapıları, Çatı Platformu
4.10.3 Tavan Kabinleri (Topsleeper)
4.11 Şasi Montaj Parçaları
4.11.1 Arka Alt Muhafaza
4.11.2 Ön Alt Muhafaza FUP (FUP= front underride protection)
4.11.3 Yan Koruma Paneli
4.12 Motor Civarında Değişiklikler
4.12.1 Hava Emişinde ve Egzoz Sisteminde Değişiklikler, On Board Arıza Arama
Sistemli EURO 5 ve EEV AGR ve Öncesi Motorlar
4.12.2 Motor Soğutması
4.12.3 Motor Kapsülü, Gürültü İzolasyonu
4.13 Başka Mekanik Şanzıman, Otomatik Şanzıman, Arazi Şanzımanı Takılması
5. Üstyapı
5.1 Genel Bilgiler
5.1.1 Makine Emniyeti Direktifi (2006/42/AT)
5.1.2 CE İşareti (2006/42/AT Uyarınca CE Uygunluk İşareti)
5.1.3 Tehlikeli Madde Şildinin Ön Kapağa Tespit Edilmesi
5.2 Korozyondan Koruma
5.3 yardımcı şasi
5.3.1 Genel Bilgiler
5.3.2 İzin Verilen Malzemeler, Uzama Dayanımı
5.3.3 Yardımcı Şasi Tasarımı
5.3.4 Yardımcı Şasilerin ve Üstyapıların Montajı
5.3.5 Cıvatalı ve Perçinli Bağlantılar
5.3.6 Esnek Bağlantı
5.3.7 Rijit Bağlantı
5.4 Üstyapılar
5.4.1 Üstyapı Muayenesi
5.4.2 Açık ve Kapalı Kasalar
5.4.3 Yükleme Platformu
5.4.4 Değişken Kasa
5.4.5 Yardımcı Şasisiz Kendini Taşıyan Üstyapılar
5.4.6 Döner tabla üstyapısı
5.4.7 Tanker ve silo üstyapıları
5.4.8 Damper
5.4.9 Yükleme Vinçli Konteynır Taşıyıcılar
5.4.10 Havalı Süspansiyonlu Araçların Desteklenmesi
5.4.11 Yükleme vinci
5.4.12 Halatlı vinç
5.4.13 Transmikser
6. Elektrik, Elektronik, Tesisat 84
6.1 Genel Bilgiler
6.2 Tesisat Döşenmesi, Şase Hattı
6.3 Akülerin Bakımı
6.3.1 Akülerin Kullanımı ve Bakımı
6.3.2 PAG Teknolojisine Sahip Akülerin Kullanımı ve Bakımı
6.4 İlave Devre Şemaları ve Kablo Demeti Resimleri
6.5 İlave Tüketiciler
6.6 Işık Tertibatı
6.7 Elektromanyetik uyumluluk
6.8 Telsiz Cihazları ve Antenler
6.9 Araçtaki Arabirimler, Üstyapı Hazırlıkları
6.9.1 Elektrikli yükleme platformu arabirimi
6.9.2 Şasi Sonunda Start/Stop Tertibatı
6.9.3 Hız Sinyalinin Alınması
6.10 Elektronik
6.10.1 Gösterge ve Enstrüman Konsepti
6.10.2 MAN-cats® ile diyagnoz konsepti ve parametreleme
6.10.3 Aracın Elektronik Sistemlerinin Parametrelendirilmesi
7. Yan Tahrikler → bkz. buna ait doküman
8. Frenler, Tesisat
8.1 ALB, EBS Fren
8.2 Fren ve Basınçlı Hava Tesisatları
8.2.1 İlkeler
8.2.2 Voss 232 Sistemi Geçme Bağlantılar
8.2.3 Tesisatların döşenmesi ve sabitlenmesi
8.2.4 Basınçlı hava kaybı
8.3 Tali Kullanıcıların Bağlanması
8.4 MAN Harici Sürekli Frenlerin Donanıma Eklenmesi
9. Hesaplamalar
9.1 Hız
9.2 Randıman
9.3 Çekiş kuvveti
9.4 Tırmanma kabiliyeti
9.4.1 Yokuş veya inişte yol
9.4.2 Yokuş veya iniş açısı
9.4.3 Tırmanma kabiliyetinin hesaplanması
9.5 Tork
9.6 Güç
9.7 Arazi Şanzımanındaki Yan Tahrik Devir Sayıları
9.8 Sürüş dirençleri
9.9 İz dairesi
9.10 Dingil yükü hesaplaması
9.10.1 Aks Yükü Hesaplamasının Yapılışı
9.10.2 Arka İlave Aks Kaldırılmış Halde Ağırlık Hesaplaması
9.11 Yardımcı Şasisiz Üstyapılarda Destek Uzunlukları
9.12 Çeki Ekipmanları
9.12.1 Römork kuplajı
9.12.2 Sabit çeki oklu römork / Ortadan akslı römork
9.12.3 Dorse kupl

 

1. Kapsam ve Hukuki Anlaşmalar
1.1 Geçerlilik
Bu talimatnamedeki ifadeler bağlayıcı nitelikte olup istisnalara – teknik açıdan yapılabilir olmaları kaydıyla – ancak MAN ESC
bölümüne (adres için bkz. yukarıda “Yayınlayan”) yazılı olarak başvuru yapılması üzerine onay verilebilir.

1.2 Sorumluluk ve İzin Süreci

1.2.1 Ön Koşullar
Uygulayıcı şirket bu üstyapı talimatına ek olarak aracın kullanımı ve üstyapısı ile ilgili tüm
• kanunlara ve yönetmeliklere,
• kazadan korunma yönetmeliklerine
• kullanma kılavuzlarına uyacaktır.
Normlar teknik standartlardır ve bu sebeple aranan asgari şartlardır. Bu aranan asgari şartlara uymaya gayret göstermeyenler ihmalkar
davranmış olurlar. Normlar yönetmeliklerin parçası olduklarından bağlayıcıdırlar. MAN’ın telefonla yöneltilen sorulara verdiği bilgiler
yazılı olarak teyit edilmemeleri halinde bağlayıcı değildir. Başvurular daima MAN’ın ilgili bölümlerine yöneltilmelidir.
Bilgiler Avrupa’daki kullanım şartlarına dayanmaktadır.
Bundan sapma gösteren ölçüler, ağırlıklar ve diğer temel bilgiler üstyapının tasarımında, tespitinde ve de yardımcı şasenin
oluşturulmasında dikkate alınmalıdır. Uygulayıcı şirket komple aracın beklenen her türlü kullanım şartlarına dayanıklı olmasını
sağlamak zorundadır. Yükleme vinçleri, liftli kasa kapağı, kurtarma vinçleri v.s. gibi belirli ekipmanlar için imalatçıları kendi üstyapı
talimatlarını hazırlamıştır. Eğer bunlarda MAN üstyapı talimatlarına kıyasla başkaca şartlar öngörülüyorsa, bunlara da uyulmalıdır.
Burada
• kanuni hükümlere,
• kazadan korunma yönetmeliklerine
• meslek kuruluşları yönetmeliklerine
• çalışma yönetmeliklerine
· diğer yönergelere ve kaynak verilere
yapılan atıfl ar ve verilen bilgiler hiçbir şekilde tam değildir ve sadece bilgi edinilmesi amacıyla düşünülmüştür.
Bunlar şirketin kendi kontrol yükümlülüğünün yerine geçmez.
Araç değişiklikleri, üstyapı ve tasarımı, ekipmanların araç motorundan çalıştırılmaları sonucu aracın yakıt tüketimi oldukça etkilenir.
Bu sebepten dolayı uygulayıcı şirketten, konstrüksiyonunu mümkün olan en az yakıt tüketimini sağlayacak şekilde tasarlaması beklenir.

1.2.2 Sorumluluk
Tekniğin gereklerine uygun bir
• konstrüksiyonun,
• üretim,
• üstyapı montajı,
• şasi değişikliği
için sorumluluk daima üstyapıyı imal eden, montajını yapan veya değişikliği uygulayan şirkete aittir (üretici mesuliyeti).
Bu söz konusu üstyapının MAN tarafından yazılı olarak açıkça onaylanmış olması halinde de geçerlidir. MAN tarafından yazılı olarak
onaylanan üstyapılar / tadilatlar üstyapı imalatçısını kendi mesuliyetinden kurtarmaz. Eğer uygulayıcı şirket henüz planlama aşamasında
veya tasarımda
• müşterinin,
• kullanıcının,
• kendi personelinin,
• araç üreticisinin
bir hatasını tespit ederse, o kişi hatası konusunda ikaz edilmelidir.
Şirket ayrıca aracın
• kullanım emniyeti,
• trafik güvenliği,
• bakım kolaylığı,
• sürüş özellikleri
bakımından herhangi bir olumsuzluk göstermemesinden sorumludur.
Şirket, trafik güvenliği ile ilgili olarak
• konstrüksiyonun,
• üst yapıların imalatı,
• üst yapıların montajı,
• şasilerin değiştirilmesi,
• talimatlar,
• kullanma kılavuzları
bakımından en son teknolojiye ve o alanın kabul edilmiş kurallarına göre hareket etmelidir. Zorlaştırılmış kullanım şartları ayrıca dikkate
alınmalıdır.
1.2.3 Kalite Güvencesi
Müşterilerimizin yüksek kalite beklentilerini karşılamak için ve uluslararası ürün/üretici sorumluluğu bakımından tadilatların yürütülmesi
ve üstyapıların üretimi/montajı sırasında da kesintisiz kalite denetimi yapılması gerekmektedir.
Bu da işleyen bir kalite güvence sisteminin olmasını gerektirir. Üstyapı imalatçısına, genel şartlara ve kabul görmüş kurallara uygun
bir kalite yönetim sistemini (örn. DIN EN ISO 9000 vd. veya VDA 8 gibi) kurması ve belgelendirilmesi tavsiye edilir. Üst yapıyı veya tadilatı MAN sipariş etmişse bir yeterlilik belgesi istenir. MAN Truck & Bus AG, VDA 8 uyarınca tedarikçinin tesislerinde bir
sistem denetimi veya uygun bir proses akış incelemesi yapma hakkını saklı tutar. VDA Cilt 8 üstyapı üreticisi birlikleri ZKF (Karoseri ve Taşıt Tekniği Merkez Birliği), BVM (Alman Metal Zanaatkarları Birliği Federal Metal Konfederasyonu) ve ZDH (Alman Zanaatkarlar Konfederasyonu) ile mutabakat halinde hazırlanmıştır.
Dokümanlar:
VDA Cilt 8
Römork ve üstyapı imalatçılarında ki yönetim sistemine ilişkin asgari şartlar Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği
(Verband der Automobilindustrie e.V. – VDA)’nden, http://www.vda-qmc.de tedarik edilebilir.
1.2.4 Onay
Bir üstyapının veya bir şasi tadilatının bu üstyapı talimatlarına uygun olarak yapılması halinde, söz konusu üstyapı veya şasi tadilatı için
MAN tarafından izin alınması gerekli değildir. MAN’ın bir üstyapıyı veya bir şasi tadilatı için izin vermesi halinde bu izin,
• üstyapılarda sadece üstyapının prensipte söz konusu şasiyle ve üstyapı arabirimleriyle (örn. yardımcı şasinin
boyutlandırılması ve tespit ettirilmesi) uyumluluğu,
• şasi tadilatlarında sadece söz konusu şasinin prensipte yapısal güvenilirliğine ilişkindir.
MAN tarafından, MAN’a ibraz edilen teknik dokümanlar üzerine konulan onay şerhi
• İşlevi
• Konstrüksiyonu
• Üstyapı donanımının veya değişikliğin kontrolünü kapsamaz.
Bu üstyapı talimatlarına uyulması, üstyapı imalatçısının teknik olarak kusursuz bir üstyapı veya değişiklik uygulaması sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz. Onay şerhi sadece ibraz edilen teknik dokümanlarda görülebilen tedbirleri veya parçaları kapsar.
Daha önce benzeri bir onay verilmiş olsa dahi MAN, üstyapı veya değişiklik onayını vermeme hakkını saklı tutar.
Teknolojik ilerlemeler aynı işlemlerin tekrarlanmasına izin vermeyebilir. MAN üstyapı talimatlarını istediği zaman değiştirme ve
münferit yürür şasiler için bu talimatlardan farklı olan talimatlar verme hakkını saklı tutar.
Eğer birden fazla yürür şasi aynı üstyapılara veya değişikliklere sahip ise MAN işlemi kolaylaştırmak için toplu bir onay verebilir.
1.2.5 Dokümanların İbraz Edilmesi
Belgeler ancak eğer üstyapılar bu üstyapı talimatlarından farklılık gösteriyorlarsa MAN’a gönderilirler. Onay verilmeye ve incelenmeye
uygun teknik dokümanlar araç üzerindeki çalışmalara başlanmadan önce MAN ESC bölümüne gönderilmelidir (adres için bkz. yukarıda
“Yayınlayan”).
Onay sürecinin seri bir şekilde tamamlanması için:
• Dokümanlar iki suret olarak hazırlanmalı,
• Yazılı belge sayısı mümkün olduğunca az olmalı,
• Teknik veri ve dokümanlar eksiksiz olmalıdır.

 

Dökümanın tamamını görmek için tıklayınız ustyapi-talimatlari-man