MTS.02.25S5V.KF

Teknik Çizim
88
  • Şanzıman Mitsubishi PTO
  • Şanzıman Kodu MTS.02.25S5V.KF
  • Şanzıman Modeli MO 25 S 5 (428-4748)
  • Kontrol Tipi Vakumlu
  • Şanzımana Bağlantı Yandan - Tekdişli
  • Kontrol Tipi UniIsoKaplin
  • Kullanılan Araçlar /-65315FE--5195FE-F5E1953F4E-- MITSUBISHI PTO FFEE554344- MITSUBISHI PTO F- MITSUBISHI PTO BFE63544-4F-EF6B396C34-8-3F9E-68359G FE130C1 CANTER 2.0 SUPER LOW MITSUBISHI PTO MITSUBISHI (739) C - 839 / FE130C1 CANTER 2.0 SUPER LOW MITSUBISHI (739) MITSUBISHI PTO FOR 25 S 5 (428-4748)