HİDROLİK SİSTEMLERDE ARIZA BULMA

  • Şanzıman Kodu HİDROLİK SİSTEMLERDE ARIZA BULMA
  • Kontrol Tipi Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /vhosts/kozmaksan.com/http/wp-content/themes/core/single.php on line 239
  • Kullanılan Araçlar
  • Giriş / Çıkış
    Güç kw
    Tork (Nm)
    Çevrim Hızı

HİDROLİK SİSTEMLERDE ARIZA BULMAYA
SİSTEMATİK YAKLAŞIM
Ahmet SARAÇ
ÖZET
Hızlı değişen günümüz teknolojisinde,işletmelerin istenilen bilgi ve becerilere ulaşması oldukça zor ve pahalıdır. Hızlı değişen teknoloji bir de globalleşen dünya ekonomisi ile birleştiğinde , ürünümüz daha kaliteli ve daha ucuz olmak zorundadır. Aksi halde aşırı rekabetin olduğu bu piyasada tutunmamız çok zordur. Kalite ve fiyatlardan taviz veremediğimiz bu piyasada bizi daha karlı duruma geçirebilecek ve rakiplerimiz ile daha iyi rekabet edebilecek işletme içi alternatif seçeneklerimizi seçmek ve değerlendirmek zorundayız. Bu alternatif seçeneklerimizin bir tanesi işletme Bakım/Onarım veya duruş maliyetlerini minimum seviyelere düşürmektir. Hidrolik Sistemlerde Arıza Bulmaya Sistematik Yaklaşım Metodolojisi; bir işletmenin ürün maliyetini düşürmek ve üretim kapasitesini artırmak için en etkin yol olacaktır. Bu metodoloji İşletme ürün maliyet analizlerine ölçülebilir bir değer yaratacaktır. Bu değer bir sonraki işlemler için kıyaslanabilir ölçü olacaktır. İşletmenin daha mükemmeli yakalayabilme şansını artıracaktır.

GİRİŞ
Klasik yöntemler ile bir hidrolik sistem arızasını bulmak ve gidermek hem pahalıdır hem de kalıcı olmamaktadır. Deneme ve yanılma yöntemleri sistemin ileride daha değişik arızalar vermesini sebebiyet vermektedir. Koruyucu bakımdan yola çıkarak kestirimci bakıma yönelmemiz, sistem arızalarını hem ucuz hem de daha hızlı kalıcı çözümler üretmemize yardımcı olacaktır. Hidrolik Sistemlerde Arıza Bulmaya Sistematik Yaklaşım Metodolojisi; koruyucu ve kestirimci bakım işlemlerini aynı anda gerçekleştirmemize yarayan bir yöntemdir.
Hidrolik sistem arızalarına baktığımızda iki değişik tip arıza ile karşılaşırız. Birincisi; aniden (=Birdenbire) oluşan arızalar : sistem üzerinde önceden hiçbir uyarısı veya belirtisi olmadan oluşan arızalardır. Bu arızalar genelde; yay kırılmaları, valf bobinleri yanmaları vs. tipi arızalardır. Bu tip arızalara baktığımızda sistem arızalarının % 10 ile %20 ‘si arasında bir orandadır. İkinci tip arızalar ise ; Kademeli (=Uyarılı) oluşan arızalar : sistem üzerinde önceden ölçülebilir/gözlenebilir belirtisi olan arızalardır. Hidrolik sistem basıncının düşmesi,yağ sıcaklığının artması vs.tipi arızalar Kademeli Vuku bulan ve önceden belirtisi olan arızalardır. Bu tip arızalar da hidrolik sistem arızalarının %80 ile %90 arasında bir oranı oluşturmaktadır. Hidrolik Sistemlerde Arıza Bulma Metodolojisi, istatiksel Proses kontrol verilerinden elde edilen bu oranı dikkate alır ve çözüme kavuşturur.
Şekil-1’de verilen en basit hidrolik sistemi dikkate alalım. Hidrolik sistemi ; bir güç ünitesi,bir yön kontrol valfı ve bir çift etkili hidrolik silindirden oluşturalım.

sekil-1-hidrolik-sistem             ŞEKİL 1. HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik sistem güç ünitesi Basınç Sınırlama Emniyet valfı 100 Bar’a set edilmiştir. Sistem;seri bir imalat işinde kullanıldığını düşünelim. Sistem ilk işletmeye alındığında -veya sistemin normal çalışma rejiminde- hidrolik sistem verilerini kayıtlarımıza alalım. Bu veriler bizim referans verilerimiz olacaktır.

VERİ TOPLAMA VE VERİ ANALİZİ
1.ADIM: Hidrolik sistem fonksiyonel bölgelere ayrılır. Şekil-1’de verilen hidrolik sisteme baktığımız da; sistem fonksiyonel olarak dört bölgeye ayrıla bilinir. Birinci Bölge;Hidrolik Güç Ünitesi. İkinci Bölge;Basınç Kontrol .Üçüncü Bölge;Yön Kontrol. Dördüncü Bölge;Hareket Ettiriciler. Fonksiyonel bölgeler tablo Tablo-1’de gösterilmiştir.

2.ADIM: Her bir bölge alt birimlere bölünür. Tablo-2′ de alt birimler gösterilmiştir.

3.ADIM: Her bir alt birimin kontrol değerleri tespit edilir. Örnek;Yön Kontrol alt birimi dikkate alalım. Bir yönlendirme valfında neler ölçülebilir,gözlenebilir ve duyula bilinir? Bu ayrıntılar başlangıçta tespit edilirken çok detaylı ve derin düşünülmelidir. Bir yön valfın de neler olabilir? Valfın titreşimi,valfın ısısı, valf bobin akımları,valf darbesi, bobin ısıları vs. Bu veri tespitleri her bir ekipman için ayrı ayrı yazılmalı ve genel tabloya ilave edilmelidir. Tablo-3’de detay gösterilmiştir.

4.ADIM: Kontrol değerleri veya verileri periyodik olarak toplanır ve Tablo-3’de verilen cetvele kayıt edilir. Bu tablo hidrolik sistemin sicilidir.

5.ADIM: Değerler ve veriler analiz edilir ve raporlanır. 4.ADIM da elde edilen veriler,bir sonraki adımlarda elde edilen değerler veya veriler ile karşılaştırılır. Somut sonuçlar veya kuşkulu sonuçlar ile ilgili alt birimin açıklama kısmına ilgili uyarı notları düşülür. Kuşkulu sonuçlar;genelde üzerinde daha detaylı bilgi toplanması gerekli belirtilerdir. Bu veriler ;gözleme veya duyulara dayalı veriler olup, araştırmaların derinleştirilmesinde bu veriler ölçülebilir değerlere dönüşürler. Örnek; sistem üzeri kontrollerde yanık yağ kokusu kuşkusu veya duyusu bizleri diğer ölçülebilir çalışmamızı yapmamıza bir belirtidir.

                                                                                              ana-bolgeler-alt-birimler

Dökümanın Tamamını Görmek İçin Tıklayınız hidrolik-sistemlerde-ariza-bulma