Her araca uygun güç çıkış ünitesi Kozmaksan’da

haber3

Çalışma alanına uygun olarak seçilen ticari araçlar ile bunların hidrolik işlevlerini yerine getirmek için güce ihtiyaç duyan üstyapılarının verimli ve güvenilir biçimde çalışması, uygun PTO’larla donatılmalarına bağlı. Araç üstyapılarının ihtiyaç duyduğu gücün şanzımandan tedariğini ve ihtiyaç duyulduğu noktaya ulaşmasını sağlayan PTO ya da diğer bir ifadeyle yavru şanzıman üretiminde uzmanlaşan Kozmaksan, geniş ürün yelpazesi ile her araca en uygun ve özel çözümü sunuyor.

Üstyapı sistemlerinin çalıştırılması için istisnai durumlar dışında araç motorlarının gücünden yararlanılıyor. Motordan elde edilen güç, motora veya şanzımana bağlanan PTO ya da yavru şanzıman adı verilen yan güç çıkış ünitesi aracılığıyla araç üstyapısında kullanılacağı bölüme iletiliyor. Beton mikserleri ve pompaları, itfaiye pompaları, satrifüj pompaları, yüksek basınçlı kanal açma araçları, vidanjör, hidrolik ve mekanik vinçler, yol süpürme makinaları, silo araçları, hidrolik presli çöp araçları ve benzerlerinde kullanılan PTO’larda yüksek kalite ve güvenirlilik büyük önem taşıyor. Bu ürünlerin en önemli üreticilerinden biri Kozanoğlu Kozmaksan Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman PTO İmalat San. Ltd. Şti. Hidrolik sektörüne dişli pompa ve pistonlu pompa üretimi ile giren ve kısa süre sonra hareket alma kutuları ya da yavru şanzıman adı verilen ekipmanları üretmeye başlayarak sektörde tanınan Kozmaksan, 1980 yılından beri ticari araçlarda kullanılan ve güç ünitesi olarak adlandırı- lan hareket alma kutuları (PTO / Power Take-Offs) üretiyor. Günümüzde bu alanda 274 çeşit ürün sunan ve her yeni çıkan araçla birlikte ürün yelpazesini genişleten Kozmaksan, Ankara’da Ostim Sanayi Bölgesi ve Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 5 bin m2 kapalı alana sahip tesislerinde üretim yapıyor. Yılda 15 bin adet PTO ve ara şanzıman, 4000 adet hirdolik pompa üreten şirket, müşteri talebi doğrultusunda özel PTO tasarımı da gerçekleştiriyor. Firmanın bugün ürün yelpazesinde; yavru şanzımanlar (PTO), ara şanzımanlar (split-Shaft-PTO), hidrolik dişli pompalar, pistonlu pompalar ve kontrol valfleri bulunuyor. PTO ve pompalar ağırlık olarak damperli kamyonlar ile çöp kamyonlarında, kar küreme araçlarında, yol süpürme araçlarında, hiap vinçlerde, kancalı yükleyicilerde kullanılıyor. PTO’lar araçlardaki şanzımanlara yandan ve kuyruktan takılmak suretiyle veya itfaiye araçları için bir giriş iki çıkış olma özelliği olan ara şanzıman ile birlikte kullanılabiliyor. ISO 9001/2000 kalite belgesi bulunan firmanın çalışmalarındaki temel prensibi; kaliteden ödün vermeden en iyi fiyattan en kısa sürede müşterilerine ulaştırmak. Firma yöneticilerinden Erdinç Kozanoğ- lu verimlilik ve güvenlik için; yapılacak işe göre araç ve üstyapı seçimi ile birlikte doğru PTO kullanımının büyük bir önem taşıdığı belirterek, PTO hakkında bilmeleri gerekenleri şöyle özetliyor.

PTO hakkında bilinmesi gerekenler

Öncelikle PTO tedariği sırasında şanzıman tipi , özellikleri ve numaraları dikkate alınmalı ve bu özellikler PTO üreticisine bildirilmelidir. PTO’nun kurulumu sırasında da kullanım kılavuzundaki talimatlara harfiyen uyulmalıdır. Sadece üretici tarafından gönderilen contalar kullanılmalıdır. Macun kullanılması sakıncalı- dır. Kurulum işleminin ardından yağ oranı kontrol edilmelidir. Vites kutusu ortam sıcaklığında çalıştırılmalıdır. Debriyaj çalışması kontrol edilmeli, kavrama problemi varsa gerekli ayarlama yapılmalıdır. Eğer ses ve titreşim varsa vites kutusu kontrol edilmelidir. Vites kutusu üzerindeki PTO bağlantı yüzeyi temiz olmaladır. Vites kutusu yağ ile doldurulmadan önce pompa, PTO’ya bağlanmış olmalıdır.

PTO’nun kullanımı

PTO’nun devrede olup-olmadığının anlaşılması için her zaman debriyaja basılmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmeli, aşırı ısınmalarda sıcaklık düşürülmelidir. Sı- caklık derecesi PTO’nun kullanımına gö- re değişmekle birlikte, kısa süre için (15 dakikadan az) maksimum 120 ºC, uzun süre için (15 dakikadan çok) maksimum 100 ºC olmalıdır. Ağır işlerde yağ değişimi sıklıkla yapılmalıdır. PTO yandan bağlandığı durumlarda dişli boşluğu kesinlikle kontrol edilmelidir. PTO’nun kuyruktan bağlanarak ağır işlerde kullanıldığı durumlarda ilave yağlama yapılmalıdır.

Pompa kurulumu

Pompa, PTO ile hizalanmalıdır (İzin verilen maksimum merkez 0.05 mm’dir.) Dişli boşluğu: pompa ve PTO minimum yarıçap boşluğu 0.1 mm, eksen dişli boş- luğu 1-2 mm olmalıdır. PTO ve pompanın temas ettiği yüzey temiz olmalıdır. PTO ve pompada titreşimden dolayı vida atmasını engellemek için saplama ve cı- vataların sıkılı olmasına ve düzenli aralıklarla kontrol edilmesine özen gösterilmelidir

Sürücü kontrolü

Gerekli durumlarda kontrolün kolayca yapılabilmesi için PTO’nun kontrol yeri görülebilir olmalıdır. Sürücünün yapacağı kontrol sadece bir iş kontrolü olmalıdır. Diğer kontroller yetkili servisler ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Elektrik kontrolünde, olası karışıklıktan kaçınılması için standart kontrol paneli üzerindeki şalterlere takılmamalıdır. Ayrı kontrol yeri olmalıdır. Bütün PTO’lar için uygun alt destekleri, mekanik kablo kontrolleri sağlanmalıdır. Kablo kontrolleri değişik çeşit kaldıraç kollarla veya kontrol düğmesi ile sağlanabilir. Kaldıraç, uygun bir yere takıldığında rapor alın, sınırsız kaldıraca izin verilmesi için yeterli açıklık olmalıdır. Kablo kurulduğunda, sıkıca çevirmekten kaçının. Kablo için mümkün olabildiğince düz sıra seçin. Dolaylı sıra, işlemi daha da zorlaştırır.

PTO’nun devreye girip-çıkması kontrol edilir. PTO’nun çalışmasını tamamlamasına dikkat edilmelidir. Bölümsel çalışma PTO’nun arızalanmasına neden olabilir. Tel kablo cıvatası, olası bir gevşekliği önlemek için loctite242 veya benzer bir ürünle kilitlenmelidir. Sürücü, hava kontrolunü lamba ve basınç düğmeleri aracılığıyla, sadece PTO’nun çalışıp-çalışmaması ile ilgili yapabilir. Hava basıncının kontrol altında tutulması için araçlarda gerekli teçhizat ve donanım, yani lamba ve basınç düğmeleri bulunmalıdır. Bu cihaz üzerindeki basınç değerleri artmadığı sürece PTO çalışırken herhangi bir işaret vermez. Bu nedenle PTO takılan araçlar için bu tür hava tertibat göstergeleri her zaman gerekmektedir. İyi işlem için kuru ve temiz havaya gerek duyulur. Aracın uygun çalışabilmesi için hava kontrolünün fonksiyonları kontrol edilmelidir. PTO içersindeki hava basıncı 6-11 bar arasında olmalıdır. Elektro-pnömatik kontrolde; Elektrikle kontrol edilen pnömatik sistemlerde elektrik için solenoid kullanılır. Elektrik kontrolü ve aletleri da kılavuzlarda belirtilen şekillerde ve normlarda olmaladır. Her zaman elektrik devreleri sigorta ile korunmaladır. Kasıtlı olmayan işlemlerden kaçınmak için kontrol sistemini kumanda paneline uygun ve sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir.

PTO kurulumundan sonraki kontroller

Çalıştırma kontrolü: Araç çalışmaya baş- ladıktan sonra eğer gürültü varsa, bu aşa- ğıdaki nedenlerden olabilir: – Debriyaj tam olarak çalışmıyor olabilir. – Yeterli derecede hava basıncı yoktur. Yağ düzeyi kontrolü: Eğer halâ makine soğuksa, yağ düzeyini kontrol edin. Yağ sızıntısı: Yağ sızıntısı çalıştırma işleminden 15-20 dakika sonra kontrol edilmelidir. Vites kutusu ile PTO bağlantısı arasında sızıntının olmamasından emin olun. Eğer sızıntı varsa, tam bağlanmayan kısımları kontrol edin. Ses kontrolü: PTO’nun tüm çalışma şartlarında vites boşa alınmalıdır. Yüksek yalpalı ses: dişli boşluğu verilmediği ve sıkışma olduğu durumdan kaynaklanır. Tıngırtılı & hırıltılı ses: dişli boşluğunun haddinden fazla verildiği durumlarda ortaya çıkar. Cıvata bağlantılarının kontrolü: Conta ayarlarından dolayı genelde cıvatalar gev- şektir. Bütün cıvata ve saplamaların, kullanımdan birkaç saat sonra sıkılması gereklidir.

Şaft kurulumu

Şaft, burkulmadan ve eksen eğiliminden dolayı titreşimler meydana getirir. Yüksek derecede verilen şaft açısı potansiyel titreşimleri, bu titreşimlerde şafta bağlı olan parçaları olumsuz derecede etkiler.

Bu yüzden kurulumu aşağıdaki gibi doğru yapılmalıdır.

1-Bağlantı flanşları birbirine paralel olmalı ve her iki köşe eğilimi aynı olmalıdır.

2-Bağlantı açıları 2° ve 8° arasında olmalıdır. Eğer kardan açısı 8 °’yi aşarsa, garanti şartları geçerliliğini kaybeder.

3-Şaftı yeteri kadar uzatınız ve uygulamalarda darbeye neden olmayacak şekilde sonlandırın ve balansını alın.

4-Ağır şartlarlardaki uygulamalar için yetkili servisle görüşün.