Kalite Politikamız

Rakipleri tam ve detaylı olarak anlamak suretiyle etkili bir rekabet stratejisi oluşturmak, ve bu koşullarda müşteri beklentilerini karşılayan, ürün standartlarına uygun, rekabet gücü olan ürünler üretmek.
• Problem çözümlemede bir ekip yaklaşımı belirlemek
• Müşteri memnuniyetini sürdürebilmek için en hızlı ve güvenilir şekilde hizmet vermek.
• Pazarımızın sürekli değişen istek ve ihtiyaçlarına etkin biçimde yön vermek, ekonomik ürün alternatifleri sunmak, ürün çeşitliliğini sürekli olarak internet ve yurtdışı pazarlardan takip etmek suretiyle güncellemek, bu doğrultuda üretim ve hizmet teknolojisine yatırım yapmak.
• Şartlara uymak ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayabilmek için çalışanlara düzenli eğitimler planlayarak uygulamak.(01.04.2013)

Vizyonumuz,
Yurtiçinde ve yurtdışında ürün ve hizmetler sunan sektörde öncü ve etkin bir kurum olmaktır.

Misyonumuz,
Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak; esnek yapımızla, öncü ve yaratıcı çözümlerimizle, müşterilerimizin araçlarına değer katan, onları farklı kılan ürün ve hizmetler tasarlayıp sunmaktır.

Kozmaksan Çözümcülüğü;
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamakla başlar, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tasarlanmış ürün ve hizmetleriyle, bilgi ve yetkiyle donatılmış çalışanları ve iş ortaklarıyla, müşteriden önce harekete geçer ve müşteriyi mutlu kılar.

Kozmaksan Yaratıcılığı;
Müşterinin sürekli değişen ihtiyaçlarının farkında olmaktadır. Sürekli yaratıcılığımız sayesinde her zaman farklı kılan olarak algılanırız. Müşterimizin beklentilerini önceden tahmin ederiz.

Kozmaksan Güvenilirliliği;
Müşterilerimiz açısından fiyat, kalite ve satış sonrası hizmetlerimize güvenecekleri ürünler sunan, iş ortaklarımız açısından iş yapmak istenen, çalışanlarımız açısından adil bir çalışma ortamı sağlayan, toplum açısından, çevre ve yasalara saygılı kurumsal kültürdür.

Kozmaksan İşbirliği;
Çalışanlarımızın ve tüm müşterilerimizin birlikte yarattığı sinerji ve bilgi birikiminin gücünü, ortak karar alma ve uygulama prensibimizle birleştirerek, hızlı ve etkin karar almak için her birimizin her an hazır olmasını sağlar ve bizi sürekli güçlü, dinamik ve yetkin halde tutar.

Kozmaksan Esnekliği;
Değişen müşteri ihtiyaçları ve rekabet koşullarını hızla algılayıp, üretim, satış ve pazarlama stratejilerimizi buna uygun olarak hayata geçirmektedir.