CE DİREKTİFİ

2006/42/AT MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ /EK VIII EN ISO 12100,

PTO CE cert